28. říjen 1918 – vznik ČSR
28. říjen 1918 – vznik ČSR
Atentát v Sarajevu
Atentát v Sarajevu
Válčící strany
Válčící strany
Válečné podřízení
Válečné podřízení
Plzeňská Škodovka
Plzeňská Škodovka
Plzeň za války
Plzeň za války
Československé legie
Československé legie
Protirakouský odboj
Protirakouský odboj
Situace v Plzni
Situace v Plzni
Generální stávka
Generální stávka
Vyhlášení ČSR
Vyhlášení ČSR
Vzpomínkové akce
Vzpomínkové akce
Příběh