Web pro děti a mládež
 
Plzeň 1918

Válečné podřízení

České země byly tehdy součástí rakousko-uherské monarchie a čeští vojáci museli v první světové válce bojovat za císaře pána. Válce se podřizovalo vše, a proto byl záhy nedostatek potravin i dalšího zboží. Například piva se vyrábělo jen 1/3 než před válkou.

 

Prohlédni si dobové fotografie a dokumenty. Na portálu Moderní dějiny je spousta zajímavých historických materiálů.

 

Klikni na obrázek.
Zdroj: Moderní dějiny - http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/fotografie-vojaku-a-vojenske-techniky-z-i-svetove-valky-1918/